Gà rừng gáy le te. Bình minh thức dậy sau hè. Ta uống trà với con chó nhỏ. Hương trà theo mây bay đầy thạch động.
Mặt trời cười với lá với hoa. Rừng cây đọng đầy sương đêm. Ánh sáng mềm và thơm. Hình như con chồn xạ hương lại vào đây chơi. Trong bóng tối lờ mờ có cái mũi đỏ và hai con mắt sáng long lanh đang động đậy. Con chó nhỏ nhìn vào chỗ ấy ngoắc đuôi. Còn ta thì ném cho người bạn nhỏ một mẩu bánh qui.
Hổ mang thở phì phì trong hốc tối. Kỳ đà đếm giờ trên hòn đá nổi đầy rêu. Chim kêu, hoa nở, thác đổ ào ào. Gió gào tha thiết trong khu rừng âm u. Bên kia suối, mù u đang chảy mủ. Vượn hú tìm con. Nai tác bên rẩy tranh long lanh sương trắng. 
Con công tố hộ bên nương sắn. Khi nắng thêu hoa trước cửa động.Ta đứng dậy. Rỗng không. Đồng núi đồng rừng. Cùng Thần Thánh tưng bừng múa hát.