Đầm chuồn An Phú.

Hoàng hôn trên Đầm Chuồn — tại  Đầm chuồn An Phú.

Ăn cơm Hến ở Vĩ Dạ/Huế