Đi chơi thì phải có sức khỏe mới đi được. Ta tập võ thuật và khí công thì việc đó e ngại gì chứ? 
Đi chơi thì rảnh rỗi mới đi được. Ta là người vô tích sự thì việc ấy có chi mà không được chứ?
Đi chơi thì phải có tiền bạc mới đi được. Ta ơn trời nhờ nhiều người rủ cùng đi nên chẳng có tiền mà vẫn đi khắp nơi. 
Đi với ta thì luôn rất hên vì không đau; không tai nạn; mà lại luôn gặp chuyện vui; chuyện thú vị; nên người ta thích rủ ta đi cùng. 
Hề hề. . .Bạn biết không.Ông trời giúp kẻ khù khờ, nhờ vậy mà ta thành người rong chơi. Sống ở đời quan trọng chỉ là đi chơi, hơi đâu mà đấu đá giành dật chứ.
Đi chơi thì hay va chạm và luôn gặp chuyện chẳng lường trước được. Thế nhưng ta chứng pháp"mackeno" nên mặc kệ nó cứ vui như thường. 
Ha ha. . Ha. . .
Ma Quỉ và Thần linh đều đi theo để cùng vui. Người đời cũng đi theo để cùng vui. Gió trăng nắng mưa, âm nhạc và thơ ca. . .đi theo để tự do cùng trời đất. 
Cái gì ta cũng trải nghiệm. Cái gì cũng ta cũng tùy thuận; tùy duyên. 
Này nhé
Việc trên giường bệnh ta giao chư Thiên và Thần linh làm. Việc trong chánh điện ta giao cho "gió muôn phương" định hướng. Việc ăn ta giao cho bà vợ "trăng" lo. Việc uống ta giao bà vợ "buông" lo. Việc ngủ việc nghỉ ta giao cho bà vợ " trí tri cách vật" làm. Việc chơi ta giao cho bà vợ "thảnh thơi" vô tác. Việc làm thơ ta giao cho bà vợ "ngủ mơ mà tỉnh giác". Việc đi đứng nằm ngồi ta giao cho bà vợ "cùng trôi" lo liệu. . .
Haha. . .ha. . .Ta thành người rong chơi trong tam giới là vì ta là ông già mà có nhiều bà vợ. 
Haha. . .ha. . .Do ta sợ vợ, luôn chìu ý vợ, nên ta thành "nhà thơ của thiên đàng và địa ngục". . . 
Hề hề. . .Này bạn
Nếu bạn muốn suốt đời ăn rồi chỉ đi chơi không làm gì cả, thì bạn phải có thật nhiều bà vợ vô vi và việc chi bạn cũng phải nghe lời vợ.