Đường xưa lá vẫn hao gầy
Ngất ngây đạo vẫn treo đầy cành khô
 — tại Ta Lai, Ðồng Nai, Vietnam.

Ta về nằm ngủ giữa rừng
Thèm nghe chim hót tưng bừng suối khô
 — tại Bu Dalac, Lâm Ðồng, Vietnam.

Lửa đốt hư không
Gió thổi nhà trống
Tự tại mà mênh mông
Hư không không cần rời ngôi nhà lửa
Hề hề. . .
Nhưng rừng thì không phải vậy!

Bên mặt hồ mênh mang
Chiếc thuyền nan bỏ đấy
Bên cuộc đời như vậy
Đạo hây hẩy xanh rêu
Hề hề. . .
 — tại Ta Lai, Ðồng Nai, Vietnam.

Ta về nghe gió thênh thang
Nghe tình lãng đãng nghe tàn nắng mưa
Ta về. . .trăng đã về chưa?
Chén trà chung rượu ta vừa với trăng
 — tại Ta Lai, Ðồng Nai, Vietnam.