1. Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp để thành công. Nhưng thuận tự nhiên và vô sở trụ và giải thoát sở tri kiến mới khiến bạn tồn tại để thọ hưởng thành công của mình.

2. Nếu bạn có thể tìm thấy sự yên bình trong bản thân và cố chia sẻ nó ra xung quanh, bạn sẽ đánh mất sự yên bình của mình. Hãy để sự yên bình của bạn tự lan tỏa ra chung quanh một cách tự nhiên mà không cần dùng ngã để lan truyền cái yên bình ấy. Yên bình thật sự vốn vô ngã.

3. Cái học hiệu quả nhất là học nơi kẻ thù của mình, học nơi người chống đối mình. Qua đó bạn khép lại mọi sơ hở và nhận thức được hành trạng của đối phương.

4. Vô tâm chặt phá đàn hương, mùi đàn hương vẫn thơm nơi thân người chặt phá. Vô ý nhúng tay vào chàm, tay nhúng sẽ bị nhuộm đen. Này Cỏ May, người ủng hộ ông đã được lợi gì? Và người chống đối ông đã được lợi gì từ ông? Hãy là người thuần thục khi thực hành Bình Đẵng Tánh Trí của Như Lai.

5. Cuốn sách đáng đọc nhất là tâm của mình. Nhưng đọc rồi mới biết tâm mình cũng là huyễn (Maya). Khi bạn đã như thị thì không có gì để đọc cả.

6. Luôn phải tiến lên đó không phải vì tham, đó không phải vì tinh tấn. . .mà là vì ở nguyên một chỗ đòi hỏi bạn phải tốn kém hơn rất nhiều. Tốn kém nhất là mất đi hạnh phúc của cuộc sống trải nghiệm.

7. Đánh mất bản thân khi yêu người khác. Thì sâu trong bản chất bạn càng yêu bạn hơn. Vì chưa yêu chính mình thì không ai có thể yêu người khác được. Chỉ là sự biểu thị cái tình yêu ấy khôn khéo tế nhị hay thô ráp ồn ào mà thôi. Tình yêu tối thượng với thượng đế cũng như vậy. Cho nên tình yêu thuần khiết thì không hai, thì “bất nhị” vì không còn đối tượng để yêu và không có ai ở đấy để mà yêu. Nay Cỏ May, “năng” và “sở” lúc ấy bản chất là “tánh không tịch. . .”

8. Cách mạng là sự thay đổi triệt để cái cũ để thành cái mới. Có 2 cách để sự việc ấy xảy ra. Dòng chảy của cuộc sống luôn biến dịch, bạn cách mạng thân tâm mình để phù hợp với dòng chảy ấy hay bạn bắt dòng chảy ấy phải chảy theo kiếu của mình.

9. Hề hề. . .bạn có mùa xuân kiểu của bạn hay bạn hòa vào mùa xuân tự nhiên của trời đất?