1. Khi bạn được mọi người tung hô khen tặng qua quảng cáo hoặc qua tài ăn nói. Tâm lý đám đông sẽ ảnh hưởng đến bạn, khiến bạn nhầm tưởng mình đã chứng ngộ hoặc ít ra cũng được thiêng liêng mượn xác nên mới được như vậy. Bạn sẽ bảo vệ những điều bạn nói; bạn làm; như là bảo vệ chân lý và bạn sẽ khiến đám đông cùng làm như vậy. Nếu bằng các mối quan hệ chính trị hoặc đời thường, bạn tạo được một cơ chế pháp lý hổ trợ thì cái hại bạn gây ra cho xã hội là rất nghiêm trọng.

2. Chứng ngộ là việc tự thân cho nên khi bạn nhờ người khác ấn chứng cho mình điều đó khẳng định bạn chưa chứng ngộ. Cho dù là do một người nổi tiếng hay một đám đông cuồng nhiệt thì việc nhìn nhận khả năng tâm linh hay mức độ chứng ngộ của ai đó là không thể. Xã hội chỉ có thể nhìn nhận hiệu quả công việc của bạn mà không bao giờ có khả năng chứng thực khả năng tâm linh của bất kỳ ai. Vì không có tiêu chuẩn để xét đoán về phi logic.

3. Hãy chấp nhận bạn mình chỉ như là sự hiện hữu, cần gì biết mọi thứ khác về anh ta hay về cô ấy. Vì mọi sự hiện hữu trần trụi đều có vẽ đẹp và sự thiêng liêng tự thân, không thể so sánh với bất kỳ điều gì khác.

4. Không có phương cách khác để quan hệ và tương tác với sự tồn tại nầy ngoại trừ tình yêu với cửa ngõ là con tim. Chỉ có sự chấp nhận toàn bộ thì bạn sẽ là chính bạn. Thì bạn sẽ là sự hiện hữu trần trụi, không có mặt nạ nào đang mang, không có lớp sơn nào đang quét lên và không có màn kịch nào đang diễn ra. Bạn sống thật nên bạn hạnh phúc thật

5. Ta là đúng ở bất kỳ nơi nào ta đang ở, không có chỗ nào tốt hơn thế, ta bằng lòng và chẳng cần đòi hỏi. Ta là đúng trong từng hành động và lời nói, không có cái gì có thể tự nhiên như thế. Ta không cần đắn đo chần chừ, ta cứ tự nhiên tuôn trào và tự nhiên sống hết mình. . .Hề hề. . . Ta không hề hối hận. Đối với ta mọi thứ là toàn bộ. Ta chấp nhận toàn bộ nên hiện hữu trần trụi và thật. Này Cỏ May, ông là ông, đẹp thế, thiêng liêng thế. . .không một thượng đế nào có thể là ông, vậy tại sao ông phải thành một thượng đế khác chứ. . . .hề hề. . .
>>>

Đường lên động Hinh Bồng/ chùa