1. Đặt mục tiêu là bước đầu tiên để biến điều vô hình thành hữu hình. Nhưng buông xuôi theo dòng chảy của sự biến dịch, không chấp vào muc tiêu cố định sẽ làm điều vô hình có tính khả thi. Đó là yếu chỉ để thực hành mật chú UM.

2. Mục tiêu mơ hồ đem đến kết quả mơ hồ. Nhưng mục tiêu cụ thể thường không chính xác do chen vào các yếu tố chủ quan. Cho nên tích cực làm việc theo định hướng, chấp nhận mọi kết quả và tuyệt đối không bao giờ ngừng tiến về phía trước. Thì mục tiêu chỉ là thứ yếu, chỉ là cái mốc tạm thời. Đó là yếu chỉ để hành giả thuận theo dòng chảy của năng lượng và liên tục thăng hoa tiến hóa. Đó cũng là yếu chỉ để thực hành mật chú: A

3. Khi cái im lặng của bạn nhập vào cái im lặng của sự vật thì cảm xúc tuôn trào. Lúc ấy con tim bạn hát ca, nhưng lời nói và hành động không phải là của bạn. Mà bạn đang lên đồng với Bóng là linh hồn sự vật. . .Hề hề. . .bạn muốn sáng tạo thì bạn phải vô thức. Ý thức chỉ là sự lập lại và sao chép như con vẹt. Đó là yếu chỉ thực hành mật chú HUM.

4. Không phải ăn chay, tụng kinh, lễ lạy và làm theo giáo điều là người tu. Mà người tu là người yêu thượng đế. Sống và làm việc bằng cái tình yêu tối thượng ấy. Nó không phải là lý tưởng, nó là tình yêu. Nó không phải là triết học nó là bản năng.

5. 
Đức trọng khí trường tồn
Tâm không đạo tự lai

6. Phụ nữ thì coi tình yêu là tất cả cuộc đời họ. Đàn ông thì không phải vậy, họ coi sự nghiệp mới là cuộc đời của họ. Còn người tu là người coi mọi thứ đều là tình yêu kể cả sự nghiệp, phụ nữ, đám đông hay thượng đế. . .hề hề. . .

7. Chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, văn hóa, bóng đá, tình yêu. . .v.v. . .những thứ ấy bạn không thể tác động gì đến chúng. Cái mà bạn có thể làm chủ là thái độ của bạn đối với những việc ấy. Người khôn ngoan là người chọn thái độ phù hợp để không mất thời gian và mất tiền vì nó.

8. Đừng lấy kim cương đổi thủy tinh, đừng lấy vàng thật đổi vàng mã và cũng đừng lấy lòng nhân đạo đổi lấy bất kỳ lý tưởng nào khác.

9. Cây bonsai không phát triển về tầm vóc nhưng nó vẫn trưởng thành. Nói ít, viết ít, làm ít nhưng có chiều sâu. Nhưng đối với ta cây đại thụ trong rừng cũng là bonsai có điều nó là tự nhiên không cần ép cho cây nhỏ đi. Này Cỏ May, ông thích là Bonsai để trên bàn giấy hay là bonsai trong rừng là tùy ở ông.

10. Yêu thương không thể cho đi, không thể ban phát. Nó chỉ có thể nhận. 
Khi bạn muốn yêu thương ai, thì từ sâu thẳm hãy nhận tình yêu từ người ấy, dù hiện tại người ấy chưa yêu bạn. Nếu không làm được vậy người kia không thể nhận tình thương từ bạn được.
>>>

Mời hoa uống trà