Sứ già nên sứ mọc râu
Ta già ta biết vất sầu nơi nao
Non cao cao đạo cao cao
Tình sao tình lại làm cao với đời
Hề hề. . .
***
Râu

Phật ngồi trong động 
Gió lộng đầu non
Còn ta 
Mang chút tình cỏn con
Lên non tìm chỗ cất
Gặp Phật ta quên mất 
Nên tình rơi xuống đất hóa thành thơ
***

Gió lộng

Nơi đây có bụi tre già
Bây giờ thiên hạ chặt đi làm đường
Ta vẫn thường đến đây nghe chim hát
Thôi giờ đành nghe nhạc cõi lặng im
Ta vẫn đến đây chờ tri kỷ
Thôi giờ đành hoan hỷ với hồn tre
Trong nắng xuân
Ta nghe tre cười cùng gió lạnh
Đời mà anh, xuân vẫn đẹp an lành
^^^

Bụi tre gai ở động Tuyết Sơn