Động Cô Tiên ở Hương Tích

Hỏi đáp về phương pháp KCDS ở Động Tiên Cô/ Hương Tích.

Nhà giữa rừng/ Hương Tích Sơn

Cổng vào Tiên Sơn

Đường lên thạch động. Nơi đoàn sẽ ở chơi và tập ngồi thiền.

Thiên Thủy Tháp, tháp cổ ở chùa Hương.

Con rồng ở Động Mẹ Đệ Nhị Thượng Ngàn/chùa Hương

Hoa đào và tượng Thánh Cậu/chùa Hương

Chưa đến ngày lễ Hội nên chùa Hương vắng tanh. Đi chùa trong dịp nầy mới khỏi chen lấn, mới an, mới tịnh, mới thấy chùa đẹp, mới thấy đi chùa là thú vị. . .hề hề. . .

Tháp chuông chùa Hương.

Cổng chùa Hương vắng tanh trong gió lạnh.