Suối chùa Hương chảy ra bến Đục
Tánh từ bi vô dục thường thông
Sắc Không đồng với Huyền Không
Đời thông Diệu Hữu, đạo đồng Chân Không
Hề hề. . .
Mênh mông gió lộng Động Tiên
Ta điên ta uống trà thiền với trăng
***