Khi thiên thần mỏi cánh
Anh tặng một đóa hồng
Đạo có mà như không
Đời không mà như có
Hồng đỏ 
nhỏ mà mênh mông