Tánh bay khắp bốn phương trời
Ta ngửa nón cời để Tánh vào chơi
Hoa đời nở khắp nơi nơi
Ta úp nón lại xuân rơi đầy nhà
Hề hề. . .
>>>

Ta ngửa nón cời để Tánh vào chơi