Hoa xuân vẽ trên tường
Bướm ong tranh nhau hút mật
Vui thay. . .vui thay. . .
Bướm ong vui mà ta cũng vui

Tánh vẽ thành Tướng
Thường vẽ thành Vô Thường
Niết Bàn vẽ thành trần gian
Trần gian vẽ Ba Gàn
Hề hề. . .
Vẽ nãi. . .vẽ mãi. . .
Chỉ có cái đang vẽ, chả thành cái mẹ gì

Hì hì. . .
Vô vi hữu vi chẳng qua là trò thị phi