1/ Nếu là mẹ, tự nhiên có thể hiểu được lời mà đứa bé không nói. Nếu là tình yêu, tự nhiên hiểu được ý muốn thầm kín của người mình yêu. Nếu là trò thì tự nhiên nhận ra vị thầy tâm linh của mình dù mới gặp lần đầu. Nước mắt sẽ chảy ra. Nụ cười sẽ nở trên môi. Hạnh phúc ngập tràn. Cơ thể tự nhiên nhận được năng lượng và tự nhiên đảnh lễ ngài. Hề hề. . . cái đấy gọi là "Ngộ", chứ ngộ không phải chỉ là các khái niệm triết học.

2/ Người thầy mà mình gần bên, không thấy có những rung động đặc biệt về thể chất và tâm hồn, thì đó chỉ là người truyền đạt kiến thức chứ không phải là thầy tâm linh.

3/ Thể giác ngộ của thầy dạy Thể Khí của trò và con tim là nơi gặp gỡ chứ không phải cái đầu. Thể xác nầy, tâm trí nhị nguyên nầy, là người vô can trong chuyện dạy và học đạo. Các tín hiệu được truyền trên các kênh năng lương qua thân mật (mudra), khẩu mật (dalani) và linh phù (mantra). Các biểu thị nầy là phi logic nên không thể hiểu được qua tâm trí.

4/ Xuân về thì hoa mai hoa đào tự nhiên nở. Mưa xuống thì cỏ non tự lên xanh. Ông ở trong trường năng lượng của vị thầy tâm linh thì tự nhiên thành tựu và nở hoa. Hề hề. . .hiệu quả của ông trong cuộc sống chứng minh người ấy là thầy ông và pháp ấy là phù hợp với ông, chứ không phải sự ca tụng nhau qua tâm lý đám đông.

5/ 
Xuân về thiên hạ ra đường chen lấn
Vui thay. . .vui thay. . . 
Tết đến trần gian tràn lên chùa mua tài mua phước
Thích quá. . . khoái quá. . . 
Ta nay đã già không còn sức để lấn để chen
Uổng quá. . . tiếc quá. . .
Hề hề. . .
Ta nay đã lỡ nhàn nên không thể tràn lên chùa lên điện
Đành tuỳ hỷ với thế gian trên mạng trên phay

Thế cũng hay. . . thế cũng hay. . .
>>>

Hoa xuân