1/ Trong từng sự vật đều có ly rượu thượng đế mời. Đừng phán xét. Đồng cảm thì uống được. Nếu vượt ngưỡng thì không hay. Nhưng nếu quá nhạt thì đời còn gì thú vị. Thế nào thì vừa với mình gọi là "thiền vị". Nó là vấn đề của con tim. Nó chỉ biến thành tôn giáo, khi tôn giáo là "tình yêu tối thượng".

2/Thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ kể cả tình yêu và lý tưởng. Nếu nó là "người yêu" hay "người lý tưởng" mà không phải toàn bộ chỉ là "yêu" hay toàn bộ chỉ là "lý tưởng". Mồ hôi của "mặt nạ người" làm rong rêu và mục ruỗng mọi sự.

3/ Mỗi một người là một cá thể duy nhất Một không thể lẫn lộn với người khác. Do vậy hoà hợp bao giờ cũng là tạm thời. Nguy cơ rạn nứt bao giờ cũng có đó với mọi mối quan hệ. Con người chỉ thật sự hoà hợp nhau khi cùng trong một giấc mộng chung. Vậy bạn và những người thân quanh bạn có cùng chung giấc mộng chưa ? Nếu chưa, hãy tạo ra những giấc mộng để cùng thực hiện các mơ ước chung nếu bạn muốn cùng hạnh phúc với họ. 
>>>

Cầu nguyện