Gà đi Chó đến. Năm mới chúc các bạn và gia đình an khang thịnh vượng:

Tiền vô như nước sông Đà
Tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin
Hề hề. . .
>>>


Click here to play this video