1/Rỗng thân và tâm để Khí không biểu thị qua tâm xét đoán. 
2/Đồng ở Tánh và hoà ở Tướng.
3/Hiệp khí trong yên lặng và tỉnh giác.
4/Linh phù(mantra) sẽ hiển thị để thể nhập Mandala của chùa.
5/Nhớ không nên chỉ ngón tay vào tượng và bàn thờ hay bát hương mà vẽ phù hay kiết ấn. Khế ấn và linh phù chỉ nên hiển thị nhỏ, vi tế, kín đáo trước ngực.
6/Thiêng liêng chứng minh và dạy đạo bằng cách hoá thân tự hiển thị khế ấn (mudra) vẽ phù vào đỉnh đầu, trán, hai mắt, miệng và 2 lòng bàn tay. Nếu làm bằng thể dục cơ bắp sẽ bị phạt.
7/Hoá thân đảnh lễ thiêng liêng, năm vóc đụng sát đất với khế ấn trên tay.
8/ Kiết ấn cúng dường. Đại Thủ Ấn sẽ biến hoá thành khế ấn khác để phù hợp với chư vị tại mỗi nơi.
9/ Hoá thân đảnh lễ thiêng liêng.
10/ Cầu nguyện. Hóa thân sẽ hiển thị linh phù theo nguyện lực của hành giả để thông công với thiêng liêng.
11/ Khi thiênh liêng chứng minh. Hóa thân sẽ đảnh lễ tam bảo.

Chú thích:
Thể Khí của cơ thể thì gọi là Hoá Thân
Thân thể vật lý thì gọi là Báo Thân.

< <<

Đi lễ chùa Bà/Châu Đốc