Cà phê Châu Đốc 
Uống một cốc khoái 7 ngày
Hề hề . . .
Ai hay bún cá chợ trời 
Ăn chơi một bát cả ngày mát c. . .

<<<
Cà phê Châư Đốc uống một cốc 7 ngày còn ngon.