Em như giọt sương
vướng trên đầu cành khô
Anh như giọt hư vô
ngây ngô trên đầu ngọn cỏ
Em tịnh trong gió
Anh động theo điệu múa của cỏ
Mặt trời lên
Tịnh và Động đồng biến mất.