Trăng nhàn Bhutan. 
Trời lạnh nhưng đẹp và cao vòi vọi. . . Khách sạn nằm trên đồi cao, ngắm trăng, ngắm hoàng hôn và bình minh đều rất đẹp. 
Hề hề. . . Chỗ luyện công cũng rất tiện.

Uống trà ngắm bình minh trên núi rừng Bhutan.

Cùng ngắm bình minh trên sông.

Cầu dây

Con sông đầy mây, đầy nắng, và đầy gió.

Kỷ niệm trên cầu dây

Rong chơi nơi "đất nước hạnh phúc".

Dưới cầu nước vẫn chảy. Trên đầu mây vẫn bay. Chung quanh ta tự nhiên vẫn mỉm cười trong nắng và gió.
Hề hề. . .Vô sự thì tự nhiên vui.

Kỷ niệm trên cầu dây. 

Kỷ niệm trên đỉnh đèo với 100 ngọn bảo tháp.

KCDS là một gia đình hạnh phúc.

Uống trà ở Nak Sel Hotel/Bhutan.
Trà ngon tuyệt.
Cảnh đẹp tuyệt. 
Hề hề. . .Con người và sự sống thật tuyệt vời.

Luyện công trên Tiger' s Nest

Damthang, Paro District, Bhutan

Thư giãn trên đỉnh Tiger's Net/Bhutan

Rong chơi trên Tiger's Nest

Luyện công trên Tiger's Nest

Kỷ niệm trên đỉnh Tiger's Nest

Đi ngựa lên uống trà trên Tiger's Nest

Lên Tiger's Nest uống trà chơi

Lang thang trên Tiger's Nest

Leo lên Tiger's Nest

Leo lên Tiger's Nest

Uống trà trên đỉnh đèo/Bhutan

Trên đường thiên lý

Trên đỉnh đèo đầy mây

Tiger's Nest

Ngồi chơi trên đỉnh Tiger's Nest
***
Trên đầu núi ta vui cùng mây gió
Chuyện Có Không Không Có bỏ cho đời
Hề hề. . .

Sinh nhật Ba Gàn ở Bhutan

Quà sinh nhật của những người bạn Bhutan.

Những ngày hạnh phúc ở đất nước Bhutan hạnh phúc.

Kỷ niệm ở Bhutan

Những ngày hạnh phúc ở đất nước Bhutan hạnh phúc.

Thầy trò cùng vui

Thái Thụ Khí vào cây cổ tùng trên đỉnh Tiger's Net

Trang phục truyền thống Bhutan 

Trang phục truyền thống Bhutan.

Đại ca trên đỉnh Tiger's Nest

Này Cỏ May
Thượng đế phi nhân cách là người dạy đạo.
Thân thể và tâm thức ông là người tu học và thực hành.
Ông là người chứng kiến mà vô tác.
Còn ta, thầy tại thế của ông chỉ là người quét dọn lớp học và chăm sóc học trò của Thượng Đế.
Hề hề. . .
Ta chẳng phải là Thầy của ông. Vị Phật tại Tâm ông mới chính là Thầy của ông.

Hề hề. . .
Bốn phương sấm động ta bà rỗng
Thiên địa mênh mang thế sự nhàn

Nầy Cỏ May
Nghìn trượng đầu vách đá, chưa bước thêm bước nữa. Vẫn còn Cái Ta.
Lê la khắp ta bà mà ra ngoài tâm trí. Thì chẳng còn chi. Nên rơi vào bất tư nghì phi khái niệm.

Nầy Cỏ May
Thân không tật bệnh, do chánh khí điều hòa.
Tâm không phiền não, do không chấp ngã.
Đạo diệu dụng, do linh giác tự nhiên hành.
Đời vô sự, do Như Như tự thích ứng.

Trên đầu núi ta vui cùng mây gió
Chuyện Có Không, Không Có bỏ cho đời
Hề hề. . .