Sân bay Tân Sơn Nhất 

Sân bay Kansai-Osaka/Nhật Bản

Kansai-Osaka/Nhật Bản

Bên bộ giáp cổ/ khách sạn ở Nara

Kỷ niệm ở Pháp Long tự

Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Kỷ niệm ở Pháp Long tự — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan

Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Một góc Pháp Long tự. — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Chùa làm bằng gỗ — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Kỷ niệm ở Pháp Long tự — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Nhà tăng — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Bên thềm cây trút lá — tại  斑鳩にあるラベンダー畑 クラシック斑鳩ラベンダー.

Đá và cát — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Mặt trời và tùng cổ — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Kỷ niệm ở Pháp Long tự. — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Lá đỏ — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Một góc chùa cổ. — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Tháp cổ — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.

Pháp Long tự

Rửa mặt và tay trước khi vào chùa.

Đêm cố đô hơi lạnh. Hội Lôi Hỏa Châm đang họp. . .hề hề. . .

Kỷ niệm ở Pháp Long Tự. — tại  Yamatokoriyama-shi, Nara, Japan.
Cụng ly sakê trên đất Nhật.
***
Ở nhà uống rượu đế
Sang Nhật uống sakê
Tui với bà cùng uống cùng phê
Mùa thu sakê
Cùng đê mê với nắng vàng lá đỏ
 — tại  グローバルバイキング天理店.