Hoa khế nở trong gió
Hoa khế nở cứ nở
Gió lạnh thổi cứ thổi

Gió đến rồi mà hoa khế vẫn chưa lay
Nó đang chầm chậm chưa thành cái lay
Màu trắng đang chuyển dần sang màu tím
Nó không màu 
Vì đang đổi màu chứ chưa có màu cố định

Ta đang ngồi bên ly cà phê
Chợt thành Ma, chợt thành Phật, chợt thành chúng sanh. . .
Ta chẳng là cái gì cả
Vì ta vẫn đang là . . . 
Vẫn đang biến hoá liên tục.

Ta chẳng có ngã mà cũng chẳng vô ngã
Ta đang là. . . mà chưa bao giờ là. . .
Này Cỏ May
Ngay lúc ban đầu ngã đã không là vấn đề
Huống hồ là vô ngã.