Nhẹ và thông như sau khi xông. Thoải mái dễ chịu như sau khi tập thể dục và tắm xong. Vui thích như đang đứng giữa vườn hoa đang nở rộ, không khí trong lành, gió mát, trong lòng vô sự. Thấy yêu đời và yêu người như đang đối diện với nụ cười bé thơ. Thấy ấm lòng, trầm tỉnh và nhàn hạ như đang uống trà với mấy ông bạn già đôn hậu.. . .
Này Cỏ May, người tu nếu thấy thân tâm không được như vậy thì biết là mình đang mất tịnh phải tịnh hoá thân tâm để tránh thân bệnh và tâm bệnh.
- Ăn tịnh, uống tịnh, suy nghĩ trong sạch, nói lời thành thật, hành động thuận tự nhiên. 
- Luyện công tịnh hoá điển quang thì:
- Khế ấn ( Mudra) xuất hiện để báo hiệu thân tịnh. 
- Yên lặng mỉm cười hay nói lời ngẫu hứng phi nội dung (Dalani) để báo hiệu khẩu tịnh.
- Linh phù (Mantra) xuất hiện báo hiệu tâm tịnh hay các suy nghĩ là trong sạch. 
- Khi tam mật đã tương ưng ( khế ấn, thần chú, linh phù đã xuất hiện đồng thời) thì hành giả phải tiếp tục luyện công cho đến khi nào Bồ Đề Tát Đoả đạt trạng thái khinh an và an lạc thì mới ngừng.
- Sau đấy trong cuộc sống chỉ cần tỉnh giác giữ tịnh để luôn ở trong trạng thái khinh an và an lạc thì cơ thể sẽ tự thích ứng tình huống mà không cần cố gắng dụng tâm trí.
Này Cỏ May, hiệp khí rồi mà cơ thể luôn trong trạng thái khinh an và an lạc thì lời nói, hành động và suy nghĩ tự nhiên sẽ tịnh hoá và đúng giới luật không cần cố giữ.
>>>

Nhận biết tỉnh giác là tự nhiên và phi nổ lực. Nó là bản chất của tịnh.