Chẳng vẽ người
Chẳng vẽ ma
Chẳng vẽ thần thánh
Chẳng vẽ chúng sanh
Ta chỉ vẽ cái đang thành
Mà chẳng cần thành, chẳng cần chứng
Chẳng đựng mà cũng chẳng buông
Tuôn tràn thênh thang 
Ta đi vào hổn mang và tan vào diệu dụng
Hề hề. . .
Tự do như người điên khùng
Hàng ngày ta cúng ta với ly trà và chén rượu