1/ Làm thiện nên tự nhiên và tự phát. Ham muốn làm thiện có động cơ là bản ngã.

2/ Làm thiện là phẩm chất tự nhiên của từ bi. Không nên biến nó thành trách nhiệm. Và người làm thiện trước tiên phải là người tự do chứ không phải đầy tớ của chúng sanh.

3/ Khi tưới phân cho cây, cây không tốt liền mà phải chờ một thời gian. Khi bạn tập KCDS vừa mới đắc khí. Đừng vội tập tiếp pháp khác. Hãy nghỉ ngơi trong sự rung động nhẹ toàn thân. Chờ một thời gian khoảng 3 tháng sau để cơ thể thải độc xong, phục hồi chức năng và giải tỏa stress xong, nhiên hậu mới tập tiếp. . .Các pháp khác cũng vậy.

4/ Nếu tưới phân cho cây mà hôm sau cây héo đi thì có nghĩa là tưới phân quá nhiều. Tập KCDS cũng vậy. Nghệ thuật là ở liều lượng.

5/ Dù tưới nước tưới phân chăm sóc thường xuyên nhưng không đưa cây ra nắng thì cây cũng chết dần đi. Tập KCDS mà xa rời tự nhiên và môi trường sống thì sẽ thất bại.
***

Hoa nở trong sương