1/ 
Hai con mắt là để nhìn ra ngoài và phán xét
Hai mắt hợp thành một mắt là để quay lại nhìn chính mình

>>>>

2/ 
Sen nở trong gió lộng
Sóng và nước theo gió chạy rông
Ta một mình trên đồng trống

>>>

3/ 
Buông bỏ phải " ngay lập tức". Chiến lược biến đổi từ từ chỉ khiến việc ngụy trang và che dấu ngày càng tinh vi hơn.

>>>

4/ 
Lên rừng chơi với hổ
Xuống phố chơi với ma
Về nhà chơi với trà và đạo
Hề hề. . .

>>>

5/ 
Chẳng cần bất lập văn tự, vì ai có đó mà lập?

>>>

6/ 
Chẳng cần trực chỉ chân tâm vì bản thể không thể trực chỉ. Chẳng cần trực chỉ nhân tâm vì tâm đâu có mà trực chỉ.

>>>

7/ 
Trời đất có bình trà trống đáy
Ta lấy con tim làm cái ly
Trà vô vi
Bất tư nghì vẫn thường uống

>>>

8/ 
Đừng sợ cá ướt khi cá bơi trong nước. 
Ông định dạy cá lên bờ để nó được khô sao?

>>>

9/ 
Đầy ly mới tràn
Khi tâm trí ngươi cùng cực, ngươi cũng sẽ tràn khỏi nhị nguyên. Khi ấy ngươi mới tuôn chảy được. Khi ấy ngươi mới ngẫu hứng, mới sáng tạo và mới tự do.

>>>

10/
Tướng của tràn là tác phẩm
Sáng tác là bị tràn và vì thế nó là vô thức
Nghệ sĩ chân chính là người tự do.

>>>

11/
Hề hề. . .
Gió thổi hòn đá lăn cù
Người tu chấp sự như mù sờ voi.

>>>

12/
Nguyên sơ nứt ra trời đất
Vết nứt là Tánh đang cười
Hề hề. . .