Có 3 loại vô thức:
- Vô thức cá nhân: Đấy là lúc các bạn mất tỉnh giác không làm chủ được lời nói, hành động và suy nghĩ của mình. 
- Vô thức tập thể: Đấy là lúc bạn đầy nhận biết nhưng lại nô lệ cho tâm lý đám đông.
- Vô thức vũ trụ: Đấy là lúc bạn đầy nhận biết. Nhưng lai nô lệ cho các thế lực tâm linh vô hình tướng. 
Trong cả 3 trường hợp trên bạn vô thức vì không phải là chính mình. 
- Vậy mình là ai?
- Chúng ta là thực thể đang tồn tại mà không nô lệ cho 3 loại vô thức trên. Nếu không dù bạn tu học kiểu gì đi nữa, bạn cũng chỉ là thay vô thức nầy bằng vô thức khác.
- Nhưng thưa cụ bản chất mọi sự là vô ngã mà, làm sao có cái gọi là " mình"?
- Hề hề. . . Điều ấy là áp dụng cho bản thể. Còn chúng ta vẫn đang uống trà mà.
- Nhưng thưa cụ, cụ bảo là mình lên đồng để sáng tác như vậy có là "vô thức vũ trụ" không?
- Ta lên đồng với chính ta. Mỗi lần ta tự do khỏi 3 loại vô thức trên thì mọi biểu thị của cơ thể đều là sáng tạo vì là " duy nhất một". Hề hề. . .Bởi vì ta chưa chứng ngộ, chưa lúc nào cũng là chính mình. Nên mỗi lần được như vậy ta thấy mình như tái sinh thành người mới. Nếu ngươi nhân cách hoá các trạng thái năng lượng đang biểu thị thì gọi là "đồng bóng". Còn nếu ngươi khách quan thì gọi là "phục sinh" hay lên đồng với chính mình.
_________