Ta thấy em cười từ tiền kiếp
Rêu thời gian xanh xanh
Giọt cười long lanh
Em như đọt non nhú mầm trong tim anh
Ha ha . . .ha. . .
Tiếng em cười kéo dài đến hiện tại
Em vẫn đang cùng ta 
uống ly trà của nghìn năm trước 
Nhưng mầm non trong tim anh thì đã biến thành đại thụ