Đêm ngủ ở Lũng Cú. Nghe mây gió giao tình. Giật mình thức dậy viết bậy vài câu. Để đá núi cười chơi. Để cho đời thảnh thơi uống cùng ta ly cà phê Cực Bắc.

Mây hoang vu
Gió hoang vù
Lũng Cu Lũng Cú Lũng Cù
Mây thu tu gió mây mù gió tu
Hề hề. . .