Như rót nước vào bình
Khi bình đầy
Nước bẩn trong bình trào ra
Rót nước sạch vào mãi 
Thì rồi cái trào ra cũng sạch

Khi rót vào, nước sạch y theo hình dạng cái bình
Nhưng khi nước sạch trào ra ngoài bình
Nó chảy là ngẫu hứng
Hình dáng nó là ngẫu hứng
Người rót cũng không biết được, huống hồ người dương thế
Người dương thế chưa biết được sao Thần Thánh lại biết được?
Thần Thánh chưa biết được sao Ma Quỉ biết được chớ?

Ta học Đạo Người như đổ nước sạch vào bình
Ta hành cái Đạo Người như nước sạch trào ra khỏi bình. 
Chẳng nhằm vào ai, chẳng nhằm chảy đi đâu
Tại ta học mãi . . .học mãi. . .mà tâm trí hạn hẹp, nên nước sạch mới trào.

Hề hề. . .
Nếu ngươi muốn yên lặng, thì ngay cả việc rót vào khi bình đã đầy cũng chả thèm rót. 
Thế thì ngươi đầy mà không tràn. 
Chẳng có cái gì biểu thị cả.
Ngươi thảnh thơi vì người đã đầy.

Này Cỏ May
Khi chưa đầy thì mới dập khuôn
Đầy rồi thì luôn tuôn trào ngẫu hứng
>>>