Ba Gàn. Tranh Thiên Quang vẽ tặng. Cảm ơn Thiên Quang chúc bạn và cả gia đình luôn khỏe vui hạnh phúc.