- Nếu bạn tập Yoga mà chỉ có các động tác cơ bắp chưa có năng lượng thì dù bạn tập có đẹp đến đâu, bạn cũng chỉ mới vào đến cái vỏ chưa thâm nhập phần thượng thừa tinh tế của nó.

- Nếu bạn tập Khí Công Dưỡng Sinh mà chỉ tập phần Dưỡng Sinh còn phần Khí thì chưa thành thục thì bạn cũng chỉ mới vào đến cái vỏ chưa thâm nhập phần thượng thừa tinh tế của nó.
- Nếu bạn tập mật tông mà chỉ biết niệm chú kiết ấn vẽ bùa, chưa nhận được gia trì lực thì dù bạn có thể hiện quái dị đến đâu, bạn cũng chỉ mới vào đến cái vỏ chưa thâm nhập phần thượng thừa tinh tế của nó.
- Trong 3 loại hình trên nếu bạn không kết hợp với thiền thì chưa thể vượt ra ngoài tâm trí, còn là thợ chưa thể là nghệ thuật được.
>>>

1. Trong kỹ thuật Kundalini. Năng lượng từ dưới đi lên, thăng hoa qua 7 luân xa. Khi hỏa xà Kudalini di chuyển từ huyệt Hội Âm (nằm giữa bộ phận sinh dục và hậu môn) lên đến luân xa 2 nằm tại huyệt Khí Hải dưới rốn khoảng 2 phân ( Đan điền Tinh). Cơ bụng của hành giả sẽ tự chuyển động và kỹ thuật thở bụng sẽ tự xuất hiện. Đó là dấu hiệu đặc trưng giúp hành giả biết mình đã kích phát được tiềm năng cơ thể và năng lượng đã bắt đầu thăng hoa. Chưa có dấu hiệu nầy thì chưa thể bắt đầu quá trình khai mở luân xa được.

2. Trong kỹ thuật nhận gia trì lực hay Bakti. Năng lượng đi từ trên xuống dưới. Bắt đầu ở luân xa 7 (huyệt Bách Hội ở đỉnh đầu) sau đó lan dần xuống đến luân xa 1 (huyệt Hội Âm nằm giữa hậu môn và bộ phận sinh dục). Khi hành giả nhận được gia trì lực. Năng lượng bắt đầu vào bộ đầu nên hành giả có hiện tượng chuyển động cơ mặt và kỹ thuật thở đặc trị sẽ tự xuất hiện. Đó là dấu hiệu đặc trưng đầu tiên giúp hành giả biết rằng mình đã nhận được gia trì lực. Chưa có dấu hiệu nầy thì chưa thể bắt đầu quá trình tam mật tương ưng của mật tông được. Tam mật tương ưng nghĩa là: thân mật biểu thị bằng khế ấn(Mudra), khẩu mật biểu thị bằng Dalani(thần chú) và linh phù biểu thị bằng(Mantra).

3. Trong kỹ thuật Kudalini. Khi năng lượng thăng hoa đến luân xa 7 ở đỉnh đầu, thì đầu hành giả sẽ tự quay theo chiều kim đồng hồ gọi là đảo đầu. Khi Thần hoàn Hư thì đầu mới hết chuyển động. Thiên địa nhân đồng nhất nhưng bên ngoài như là người bình thường. Người ấy có thể thỏng tay vào chợ mà không mất định và mất tỉnh giác.

4. Trong kỹ thuật Bakti. Khi gia trì lực lan xuống đến tột cùng của cơ thể để hoàn tất quá trình “bình thường tâm thị đạo” thì mông hành giả sẽ tự quay theo chiều quay của kim đồng hồ. Điển quang hợp nhất hoàn toàn thể xác và hành giả tràn đầy năng lượng nhưng bên ngoài không có biểu thị gì khác thường. Khi ấy hành giả có thể sử dụng động tác bình thường mà như kiết ấn, sử dụng lời nói bình thường mà như Dalani, tương tác tùy cơ ứng biến mà như thiết lập Mandala.