Nhận năng lượng của trời đất, tập Dịch Cân Kinh để tự điều trị bệnh và tăng cường sức khỏe ở núi rừng Pù Luông.

Click here to play this video

https://youtu.be/Ydzo0n-Fc_Y