Ngày kia mặt trời chết
Ta lấy cái nón cời hứng mảnh vỡ của nó
Để mặt trời phục sinh
Ta lấy keo tình yêu dán lại
Ha ha. . .ha. . .
Thế cho nên
Không có em thì mặt trời sẽ chết