Giao thừa tết Đinh Dậu/2017

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Giao thừa tết Đinh Dậu/2017

  • Comments 1

Chỉ mình mình biết
Chỉ mình mình hay
Món quà đầu năm này dành cho người vốn đã từng biết nhưng chưa có duyên để hay
Hề hề. . .

1. Chấp tay, hiệp khí rung động tế vi không chuyển động. Tịnh bẳng ý thức sẽ tự xuất hiện chuyển đông cơ mặt tế vi báo hiệu năng lượng thiêng liêng đã qua luân xa 7 vào đầu. Cơ thể tự đảnh lễ thiêng liêng. (Um).

2. Kiết ấn phổ cúng dường. Trì Dalani. Khế ấn sẽ rung động tế vi. Sau đó sẽ tự vẽ linh phù để cúng dường thiêng liêng. Cơ thể tự xuất hiện động tác đảnh lễ thiêng liêng trang nghiêm thanh tịnh trong tỉnh giác.

3. Buông tay xuống nghỉ ngơi trên 2 gối. Kiết Di Đà Tam Muội ấn ở 2 bàn tay ngửa. Thường tịch quang tiếp tục hợp nhất với cơ thể tế vi thanh tịnh.

4. Hành giả hiển thị 9 trạng thái tịnh để năng lượng sẳn sàng thích ứng nếu khởi nhất niệm lành. Hoặc thân tâm yên lặng hoàn toàn nếu hành giả đi vào thiền tịnh không khởi niệm.

5. Chấp tay cầu nguyện. Năng lượng sẽ hiển thị Đại Thủ Ấn để thích ứng với nguyện lực lành.

6. Cơ thể tự nhiên xuất hiện động tác chuyển động cơ mặt (Phẫn Nộ Phật)lần thứ nhì, báo hiệu quá trình Tánh tự thích ứng với niệm lành kết thức. (Hum).

7. Cơ thể đi vào trạng thái cực tịnh. Mọi rung động năng lượng tế vi kết thúc.

8. Cơ thể tự xuất hiện động tác đảnh lễ thiêng liêng. Và hành giả kết thúc buổi hành công của thiền mật trong trạng thái tỉnh giác an nhiên tự tại và thực chứng an lạc thiền.

9. Hề hề. . .
Chỉ mình mình biết
Chỉ mình mình hay
Thần Thánh Quỉ Ma còn chưa biết huống hồ người đời.

10. Giao được thì giao. Không được thì bỏ mẹ nó đi chơi hơi đâu mà cố chứ. Đúng ngày giờ thì hoa sẽ tự nở.

  • Xin chào các chư huynh. Cho em hỏi địa chỉ nhà tổ Xuân Mai với ạ