Đỉnh đèo có gió có mây
Có chung rượu nhạt có bầy dở dang
Vô thường mặn nhạt tình tang
Bốn phương lãng đãng lên ngàn tìm trăng
>>>

(Quay phim: Huynh Hoàng)

Click here to play this video