Kinh nghiêm tâm linh (Chỉ dành riêng cho người tu mật hoặc tu thiền năng lượng đã nhận được gia trì lực)

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Kinh nghiêm tâm linh (Chỉ dành riêng cho người tu mật hoặc tu thiền năng lượng đã nhận được gia trì lực)

 • Comments 2

1. Hành động khi đắc khí hay khi nhận gia trì lực của hành giả, biểu thị trạng thái của người bên trong. Nếu nó tự nhiên trang nghiêm thanh tịnh và điều hòa chừng mực. Thì pháp hiển thị hiệu quả rất cao. Và hành giả không vướng mắc vào việc làm thiện của mình.

2. Nếu biểu thị khi đắc khí hay khi nhận gia trì lực của hành giả là dũng mãnh, với chuyển động cơ mặt và khế ấn uy lực ở tay. Người bên trong là các Hộ Pháp Thần hay Kim Cang Thần. Hành giả cần thanh tịnh thân tâm, lỏng cơ và thảnh thơi về tâm lý để độ tịnh của điển quang lên cao dần, tránh mệt mỏi về thể xác và căng thẳng về tâm lý.

3. Nếu biểu thị khi đắc khí hay khi nhận gia trì lực của hành giả không trang nghiêm, thân thể uốn éo, động tác khi nhanh khi chậm, cơ mặt chuyển động liên tiếp. Người bên trong là chư Thiên. Hành giả cần thanh tịnh thân tâm, lỏng cơ và thảnh thơi về tâm lý để độ tịnh của điển quang lên cao dần, tránh lạc sang tà đạo.

4. Người tập Mật Tông hoặc các pháp thiền năng lượng có khế ấn thần chú và linh phù. Cần phải tập với minh sư của mình trong Mandala thiết lập đúng cách. Nếu tự ý tập với người không đủ đạo hạnh hoặc không đủ pháp rất dễ rối loạn năng lượng ảnh hưởng đến thể xác và tâm lý. Ngoài ra lúc tập mật nhất thiết phải ăn chay, tránh quan hệ tình dục và giữ tâm thanh tịnh không va chạm đấu đá với ai. Nếu không rất khó giữ định khi nhận năng lượng. Người dạy pháp cũng phải có ấn lệnh tâm linh được đích thân bổn sư mình truyền thụ. Nếu không tà ma không nể sợ, quỉ thần không nghe lệnh, có thể làm hại đến bản thân mình và gia đình.

5. Tu mật khác với tu tịnh vì đòi hỏi điều kiện cao hơn về đạo hạnh. Người dạy mật nhất thiết là người khỏe mạnh vui tươi không bệnh tật gì vì được gia trì lực. Nếu người ấy còn tranh đấu giành quyền lợi về vật chất, còn tranh hơn thua vì địa vị và uy tín, còn chấp pháp mình pháp người, còn trụ mãi vào trú xứ không thể vô sở trụ. . .v.v. . .Người ấy chưa đủ điều kiện để dạy mật pháp có khế ấn, thần chú và linh phù.

6. Vị thầy tâm linh của mình chẳng phải chọn qua tâm lý đám đông, qua môn phái hay sự nổi tiếng của ngài. . . Mà là người vừa nhìn thấy, hành giả đã nhận được lực gia trì từ ngài. Cơ thể hành giả tự nhiên rung nhè nhẹ, xúc động trào dâng, và tự nhiên kính ái ngài như là người thân lâu ngày gặp vậy. . . .Nếu không phải vậy, thì vị ấy không phải là ân sư từ nhiều kiếp của mình và nay tiếp tục là thầy dạy mật pháp.

7. Hề hề. . . còn học trò mật của mình cũng không phải mình tự chọn mà thiêng liêng đưa tới. Khi vừa gặp tự nhiên khế ấn liền hiển thị kín dáo để báo hiệu.

8. Trên đây chỉ là một số kinh nghiệm của riêng ta, chưa chắc đã đúng và đã phù hợp với mọi người. Vậy nếu ai hữu duyên dùng được thì dùng. Không dùng được thì vất đi đừng bận tâm làm gì cho mệt. . .hề hề . . .
>>>
Leo lên Kailash (Tu Di Sơn) nhận gia trì lực và đảnh lễ Phật.

 • Kính thưa thầy,

  Con thật mai mắn được quy y đạo Phật và được gặp môn KCDS của thầy. Nghiệp của con nặng nên bệnh nhiều trong đời này,. Con đã học xong liệu trình A(1 tuần, khoảng năm 2012), sau đó con tiếp tục tập KCDS đến nay. Lúc trước con có đọc 1 bài viết trên trang web này "Học đạo qua đức phật A Di Đà"..do tâm tham cầu Pháp nên con đã tự thực hành theo như bài viết mà không có vị sư huynh nào chỉ dạy. Con tập trong trạng thái tỉnh giác, nhân biết. Có nhiều khế ân biểu hiện trong lúc tập. Con vẫn tiếp tục tập như vậy cho đến nay. Hôm nay đọc bài viết này, con phân vân không biết con có được tiếp tục học đạo với Đức Phật A Di Đà nữa không hay con phải dừng lại?

  Nếu phải dừng lại, làm sao để con có thể học đạo với đức Phật A di Đà tiếp? Con phải gặp 1 huynh nào để nhờ huynh ấy truyền lại cách học hay như thế nào ạ?

  Từ ngày thực hành KCDS con cảm thấy thật gần với đức Phật, an lạc, không lo lắng cho các đời sau nữa vì con biết con đã có chủng tử của đạo Phật thì con sẽ được gặp lại giáo pháp của Phật ở các kiếp sau. Con muốn tiếp tục việc tập KCDS, tu học Phật pháp hầu mong tiếp cận con đường giải thoát khỏi sinh tử khổ đau.

  Con mong chờ hồi đáp của thầy để định hướng tiếp theo.

  Con xin cảm ơn!

  Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu ni Phật

  Nam mơ A Di Đà Phật

  Email:  quynguyenvanphap@gmail.com

 • Link " Thiền quán A Di Đà" mà con đã nói bên trên đây ạ:

  duongsinh.net/.../id_3a00_-5866.aspx