Mặt trời đen
Những tia nắng bén như dao
Lúa cồn cào mùa lửa
Màu xanh đã thành màu đỏ úa
Vắt đêm sâu tìm nước
Đo ngày dài thườn thượt
Chân trời phía trước có tiếng sấm

Cánh đồng lặng câm 
Chờ mưa
>>>

(Đo ngày dài thườn thượt)