Tự nhiên ta ở đây
Mây thường đến đây chơi
Trăng thường đến đây chơi
Gió không mời mà ngày nào cũng tới
Con sông khơi khơi chảy thẳng vào nhà
Con sông lông bông 
chở theo mặt trời hồng và tiếng chim bìm bịp
Khi hiên nhà đầy gió, ta uống trà cỏ 
Lúc hiên nhà đầy trăng, ta ngồi một mình yên lặng
Khi hiên nhà nhạt nắng
Trời đất đến đây chơi
Ta bèn mời cái thời lơi cùng múa hát
Ha ha. . .ha. . .
Nầy gió, nầy mây, nầy trăng, nầy man mác. . . .
Đừng lo, nếu trà đạo bị nhạt
Ta sẽ bỏ thêm mấy hạt đời, để mấy ông uống chơi cho đủ vị.

>>>

Con sông lông bông
Chở theo mặt trời hồng và tiếng chim bìm bịp.