Sông chảy thẳng vào nhà
Quán trà nhàn gió treo trên mây
Rừng cây trôi, nước trôi, trôi vào ly trà 
Cỏ và hoa chảy vào ly trà
Phật già và Ma Quỉ chảy vào ly trà
Ta và người chảy vào ly trà
Ha ha. . .ha. . .
Chảy mãi
Chứa mãi
Thế mà ly trà chả bao giờ đầy
>>>
Cành hoa hồng gió treo trên mây