Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn chừng nào mới nhàn
Cành hoa hồng gió treo trên mây

 


Chảy mãi chẳng bao giờ ngừng

Hoa Tulip nhà em


 Một mìnhCon sông chảy thẳng vào nhàTìm hạt Trái Cấm

Trên đỉnh cô đơn


Uống trà điYên lặng