1. Cúng dường thượng đế quí nhất là sự tự nhiên, vì ngài đã quá nhàm chán với sự lễ lạy hay chống đối. Bởi vậy sau khi đã hiệp khí. Hãy làm cho việc ấy thành tự nhiên, không có biểu thị gì khác thường. Đắc khí mà như không đắc khí. . . hề hề. . .Quỉ Thần còn không hay biết huống hồ người dương thế.

2. Khi bắt đầu học Mật, tam mật tương ưng (khế ấn, thần chú, linh phù) hiển thị rất nhiều. Nhưng dần dần sẽ giảm đi và cuối cùng là tự nhiên không còn cần dùng khế ấn nữa mà dùng động tác đời thường. Không còn dùng thần chú nữa mà dùng lời nói bình thường. Không còn dùng linh phù nữa mà dùng thái độ và tác phong thấm đậm tính nhân văn và nhân ái. Tâm linh thật sự không cần có cái tướng tâm linh hiển thị ra ngoài, thế mà Quỉ Thần và người dương đều vui vẻ hoan hỷ làm theo. Tâm linh thật sự không cần quảng cáo là mình đang tâm linh đây.

3. Bạn phải biết, sở dĩ Khế ấn(Mudra), Thần chú(Dalani) và Linh phù(Mantra) hiển thị là do “người tâm linh” của bạn chưa thuận tự nhiên. Bồ Đề Tát Đỏa(Bodhisattva) của bạn chưa học được cách hòa hợp với thế gian. Tâm linh thực sự không cần biểu thị gì mà vẫn có hiệu quả. Ngồi gần bếp lửa tự nhiên thấy nóng. Ngồi gần đóa hoa tự nhiên thấy thơm. Ngồi gần người “hiệp khí mà rỗng không” tự nhiên sẽ đắc khí, ma quỉ cũng tự nhiên vui tươi giúp người mà không làm hại.

4. Khi bạn biết một vấn đề gì thì bạn có thể truyền dạy nó. Nhưng khi bạn trực ngộ vấn đề thì bạn biết là không thể truyền dạy nó, mà chỉ có thể cùng thưởng thức nó.

5. Đối với xã hội, bạn chỉ chịu trách nhiệm về những điều mình nói và những điều mình làm. Đối với tôn giáo bạn chịu trách nhiệm về những điều mình nói, những điều mình làm và cả những điều mình suy nghĩ. Nhưng đối với người tâm linh thực sự, dù bạn không nói, bạn không làm, bạn không suy nghĩ, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về những điều bạn đã gây ra từ nhiều kiếp trước.

6. Cho nên bạn luôn giữ gìn lời nói và hành động của mình là để phù hợp với luật pháp của thế giới vật chất. Bạn quán tâm là để phù hợp với thế giới đạo đức của tôn giáo. Bạn thực hành Đại Thủ Ấn (Mahamudra) là để phù hợp với thế giới vô hình.
Nhưng thuận tiện hơn cả là bạn sống với nghệ thuật thiền. Luôn thuận tự nhiên mà vẫn phù hợp luật pháp, phù hợp đạo đức và phù hợp với thế giới vô hình.

7. Sự vật vốn là vô thường, nên bạn đừng trụ bám vào bất cứ cái gì. Vui sống với những điều mình đang có, nhưng sẳn sàng thích ứng với mọi tình huống. Đừng tìm an toàn với những điều kiện vật chất nhất định mà luôn sẳn sàng thích ứng với mọi tình huống thì luôn an và lạc. Bạn nên biết nếu niết bàn là cái mốc có sẵn để bạn cố gắng đạt được thì niết bàn cũng phải vô thường.

8. Tìm cái lặng im trong âm nhạc, hợp nhất với nó thì sống toàn diện với âm nhạc. Tìm cái lặng im giữa ồn ào thị phi, hợp nhất với nó thì hưởng được hạnh phúc của cuộc sống muôn màu muôn vẻ và muôn ngàn giai điệu. Tìm cái lặng im giữa những xúc cảm, giữa những rung động bản năng trong tâm trí mình, thì thưởng thức được chúng mà lại siêu việt lên trên chúng, khiến ta có thể sử dụng chúng để sáng tác tạo ra những tác phẩm rung động lòng người.
>>>
(Khi bạn trực ngộ vấn đề thì bạn biết là không thể truyền dạy nó, mà chỉ có thể cùng thưởng thức nó.)