1. Tôi không cần một người để quì lạy cầu xin, mà cần một người để cùng ăn cùng ngủ cùng làm và cùng sẻ chia mọi việc buồn vui.

2. Tôi là một người “yên lặng lắng nghe”. Cuối cùng tôi mới nhận ra, thực ra thượng đế cũng chả nói năng gì. Ngài cũng đang yên lặng lắng nghe tôi.

3. Ăn chung thì tôi có nhiều rồi. Bây giờ tôi rất cần người nấu cùng và dọn dẹp.

4. Cùng ngồi nhìn về một hướng thì tôi có nhiều người rồi. Bây giờ tôi cần người đi chung theo dõi bước chân tôi đi, nhắc nhở tôi mỗi khi tôi sắp đạp mảnh sành gai nhọn hoặc mỗi khi tôi có thể sa chân xuống hố. Tha lỗi cho tôi. Tôi biết mắt tôi luôn bận nhìn về phía xa, nên có thể có nguy cơ ngay trên đường đi.

5. Đừng đổ lỗi cho tình yêu là do thượng đế và chia tay là do nghiệp lực. Vì thực ra thượng đế chưa hề biết yêu. Thượng đế rất khác chúng ta, vì ngài yêu cả kẻ ác và Ma Quỉ. Thực ra nghiệp lực chỉ có khi có ngã. Nhưng chân lý ở chỗ là mọi sự đều vô ngã. . .hề hề. . .

6. Khi chụp hình ta nhắm một mắt, vì bớt một mắt sẽ thấy trung thực hơn. Khi hôn nhau hay khi cầu nguyện ta đều nhắm cả 2 mắt, vì thượng đế và mọi cái đẹp đều không thể thấy hay cảm nhận được bằng giác quan. Tình yêu tối thượng chỉ cảm nhận được bằng con tim chân thật.

7. Người đang yêu thì có thể tin vào những điều không thể. Nhưng người đang trong tình yêu tối thượng với thượng đế thì lại chỉ tin vào những điều thực tiển ngay trong cuộc sống nầy.

8. Để nói chữ “Tu” chỉ cần tích tắc. Nhưng để hành động thì vô lượng kiếp rồi vẫn chưa xong. Vậy phải chăng đó chẳng phải là “hành động”mà chỉ là nhận biết, mà ngay nhận biết cũng chẳng có “hành động nhận biết”.

9. Để yêu nhiều khi chỉ cần trong tích tắc. Nhưng để quên thì phải cần cả cuộc đời. Để “đắc khí” nhiều khi chỉ là tích tắc. Nhưng để “Khí có mà như không”thì cần cả cuộc đời nầy.

10. Người lịch sự nhất là người bạn tồi tệ nhất. Cũng thế, người mà chỉ chấp nhận bạn trong trạng thái trang nghiêm thanh tịnh, người ấy chưa bao giờ là thượng đế của bạn. Bởi vậy cho nên bạn cầu mà ngài ấy chưa bao giờ đáp ứng. Thượng đế của bạn chấp nhận bạn toàn diện kể cả cái tốt lẫn cái xấu và giúp đỡ để bạn thành người tốt. Bởi vậy không nên cố gắng đóng vai trang nghiêm thanh tịnh. Mối quan hệ với thiêng liêng nên thuần phác và tự nhiên thì cầu nguyện mới hiệu lực.

>>>>
Trên sông Giả Lụ/Tây Tạng