Menu của quán trà trên thiên đàng. . . 
Hề hề. . .tớ vừa mới lên trển uống thử, tiện tay chụp một tấm để về các bạn tham khảo.