Mùa hè đã về, tặng bà xã con ve sầu để nó hát nghe chơi cho vui.