Uống trà xong. Thằng bé đem ly đi rửa. Rửa xong nó úp ly để nước sạch còn đọng lại chảy ra cho hết
Ta cũng vậy
Nghe lời thánh nhân xong, ta cũng đi rửa tai. Rửa xong, ta cũng úp tâm mình xuống. để pháp tịnh và sạch chảy ra cho hết. 
Hề hề. . .Này Cỏ May
Nước sạch còn vậy huống hồ là nước bẩn.