Kỷ niệm ở Suối Mơ

Điểm dừng chân trên đèo

Bán hàng lưu niệm trên đèo

Đỉnh đèo Ô Qui Hồ

Đỉnh Ô Qui Hồ lộng gió

Nhà trên núi

Cô gái vùng cao xuống chợ

Chợ thổ cẩm ở vùng cao Bắc Hà

Xuống chợ

Chợ trâu bò ở Bắc Hà