Cây bàng trụi lá ở phố cổ

Đọc sách trong quán Cà phê

Một góc Hồ Gươm

Ông già đọc báo bên bờ hồ Gươm

Tháp Bút

Cầu Thê Húc

Kỷ niệm ở đền Ngọc Sơn

Kỷ niệm ở đền Ngọc Sơn

Lá rụng bên hồ

Kỷ niệm phố cổ Hà Nội/4/2016

Tháp Rùa

Tháp Rùa

Một góc Hồ Gươm

Kỷ niệm Hồ Gươm