Thử trí thông minh của bạn

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Thử trí thông minh của bạn

  • Comments 1

Đần nói với Gàn:
- Nầy bạn, khi còn tự ngã thì phân lập mình với mọi người, phân lập mình và pháp giới. Nhưng người chứng ngộ phải là người “vô ngã”. Người ấy và toàn bộ sự tồn tại nầy phải là Một. Đó là thể thống nhất không thể phân chia. Vậy cho nên thật sự chẳng bao giờ có người chứng ngộ trong khi kẻ khác vẫn còn vô minh và đau khổ. 
Bởi vậy bí mật đằng sau việc cứu nhân độ thế, đó là vì mình hay cũng chính là vì cái Một. Và việc tức cười nhất ở thế gian nầy là có người tự nhận là “người đã chứng ngộ” với bạn, trong khi bạn biết quá rõ rằng mình vẫn còn vô minh. 
Nghe Đần nói xong, Gàn phân vân mãi mà vẫn chưa giải nghi được? 
Bạn giúp Gàn đi, ý kiến của bạn là thế nào đối với vấn đề nầy? 
>>>

(Cụ ơi, con biết con còn vô minh. Vậy cụ làm sao chứng ngộ được? Trừ phi chứng ngộ không phải là vô ngã)

  • Mình vô minh,sao lý giải nổi.Chỉ biết phải học Phật để hết vô minh thôi,chưa xong kiếp này thì hẹn kiếp sau....