Sống như đại dương

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Sống như đại dương

  • Comments 1

“Sống như đại dương vẫn tồn tại bền vững dù cho có muôn ngàn con sóng lớn. Đó chính là mật chú cao thượng nhất/(Tilopa)”.

Khi sống với tự nhiên thuận tự nhiên thì hiệp khí, nhờ vậy cơ thể khỏe mạnh, trường thọ. Khi vui sống chan hòa trong tình yêu thương và đồng cảm với mọi người, thì mọi người quí mến yêu thương ta, do vậy mà an lạc và hạnh phúc. Thế thì như giọt nước rớt vào đại dương. Nó không dễ gì khô đi với nắng với gió với thời gian, mà sẽ tồn tại cùng đại dương.

Này Cỏ May, “Sóng là tự nhiên, to hay nhỏ, đại dương chẳng cần quan tâm. Đại dương tồn tại bền vững cũng là tự nhiên, chẳng dính dáng gì tịnh hay động của nước. Bởi vậy chẳng cần cố gắng để tồn tại và cũng chẳng cần cố gắng để phát triển bền vững. Mọi cái ấy sẽ đến khi bạn vui sống chan hòa trong tình yêu thương với cộng đồng với trời đất và môi trường chung quanh.

Nầy Cỏ May, nếu ông có cái nhà thờ riêng, có thượng đế riêng, có cái pháp bí mật riêng, có cái sự nghiệp tâm linh riêng, có cái uy tín cá nhân riêng, có đám đông quần chúng riêng vây quanh và tung hô. Ông sẽ như giọt nước, sự nghiệp tâm linh mà ông gây dựng sẽ như giọt nước. Nó sẽ nhanh chóng khô đi theo vô thường biến diệt. 
Hãy hòa nhập triệt để vào cuộc sống nầy, vào mọi người và vào cái đại dương thực tại nầy, thì giọt nước tâm linh cá nhân của ông sẽ tồn tại cùng cái toàn thể nầy. Tồn tại và bền vững cho dù ông có muốn hay không.
>>>

Sống như đại dương vẫn tồn tại bền vững dù cho có muôn ngàn con sóng lớn. Đó chính là mật chú cao thượng nhất / (Tilopa).

  • Sống như đại dương! Mật chú tối thượng